11.04.2015., I.Paičs, Jņ 20:19-23, „Miers ar jums!”

Pastāsti citiem

Augšāmcelšanās vēstij ir divas daļas. No vienas puses tas ir stāsts par Dieva taisnību un spriedumu. Mēs varētu pārprast notiekošo un iedomāties, ka Augšāmceltais ir atgriezies dzīvē, apveltīts ar papildus spēku un autoritāti, tāpēc, lai tad beidzot satriektu pīšļos savus ienaidniekus un pāri darītājus.Tas ir liels kārdinājums – augšāmcelšanās vēsti pārvērst par triumfālu iespēju paaugstināt sevi pār citadi domājošiem…
No otras puses augšāmcelšanās ir vēsts par piedošanu. „Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks”. Arī šos vārdus var saprast kā mācekļu varenības zīmi, kā iespēju uzmesties par pasaules tiesnešiem – izlemjot cilveku likteņus ne vairs tikai šajā, bet arī nākamajā pasaulē. Ja cilvēkam dota vara izšķirt – piedot grēkus vai nē – tad tādam ir pilna autoritāte pār otra cilvēka dzīvi. Vai to Jēzus grib pateikt?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlijs, 20. nodaļa, 19. lidz 23. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk