11.06.2016., I.Paičs, Mt 11:25-30, “Kurp Kristus mūs aicina?”

Pastāsti citiem

Iesvētes mācība ir īpaši nepieciešama mūsdienās, kad daudzos jautājumos cilvēkiem ir sajūta, ka viņi tos labi izprot, kaut gan patiesībā zināšanas ir visai virspusējas un vairāk balstītas stereotipos, nekā īstenībā. Nereti nākas izlauzties cauri veselam aplamu priekšstatu un vienkāršotu skaidrojumu slānim, lai ieraudzītu kristīgās vēsts sākotnējo spēku un iedarbīgumu.
Šajā sprediķī par dažiem pieturas punktiem, kas iezīmē kristieša ceļu pasaulē. Vispirms – par pašu mūsu ticību… Kas ir tās būtiskais saturs? Jēzus vēsts, saņemta kopā vienā teikumā, skan: Mainiet savu domāšanu – Dieva valstība ir klāt! Ko tas īsti nozīmē? Kas ir Dieva valstība jeb Dieva Valdīšana? Ar ko tā atšķiras no kādas politiskas programmas? Par Dievu runā daudzi, bet cik daudzi Viņu patiešām pazīst? Kas man traucē un kas noder Radītāja iepazīšanā?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlija 11. nodaļa, 25. līdz 30. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk