11.10.2014., K.Simanovičs, Jes 5:1-7, “Sabiedrības krahs”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jesajas grāmata, 5. nodaļa, 1. līdz 7. pants.

Ikvienas līdzības mērķis ir likt mums – tās lasītājiem vai klausītājiem – domāt. Tas attiecas arī uz pravieša Jesajas līdzību par vīnadārzu. Cilvēka izdzīvošanas taktiku var izteikt ar trim vārdiem: analīze, modelēšana, koriģēšana. Šie posmi attiecas uz visām dzīves sfērām, taču, ja kaut vienā tiek pieļauta kļūda, sekas var apdraudēt visu cilvēka esību. Līdzība par vīnadārzu ir brīdinājums, viens no Dieva piedāvātajiem analīzes instrumentiem, kas palīdz izvērtēt to, kas notiek, kā dzīvojam un kāda ir iespējama nākotne jeb, konkrētāk izsakoties, krahs.

„Mazliet kaitinošais Bībeles līdzībās, protams, ir tas, ka tās reti kad (ja vispār!) sniedz atbildes – kas tad klausītājam līdzšinējā attieksmē un rīcībā būtu jāmaina. Kādēļ tā? Varbūt tādēļ, ka Dievs aizvien tomēr uzskata cilvēku par pietiekami saprātīgu radījumu, kurš, iekūlies nepatikšanās, pats arī spēj atrast izeju. Un patiesi, cilvēks ir izdomas bagāts, viņā ir milzīgs radošais potenciāls – jautājums, kā allaž ir tikai par virzienu un pielietojumu. Vieni un tie paši atklājumi, vienas un tās pašas tehnoloģijas var kalpot gan kopīgas dzīves uzlabošanai, gan citu cilvēku paverdzināšanai vai pat iznīcināšanai. Cilvēka problēma nav galva, bet sirds. Cilvēcei nekad nav trūcis intelekta, biežāk tai ir pietrūkusi tieši intuīcija, spēja nojaust perspektīvu. Varbūt arī tieši tādēļ pareizās atbildes Bībelē nereti tiek sniegtas nākotnes vīziju veidā.”

Print Friendly
Lasīt tālāk