11.10.2015., L.Rozentāls, Mk 10:17-31, “Ceļš atpakaļ pie sevis”

Pastāsti citiem

Mūžīgās dzīvības iegūšana, apzinātā savienošanās un atkalatgriešanās tajā, kas mēs esam patiesībā, sākas tad, kad mūsu personīgā izjūta par sevi, mūsu Ego apziņa sasniedz savas virsotni. Vai atsitas pret kaut ko tādu, kas uz visiem laikiem maina mūsu esības trajektoriju. Dažam tas var būt vairāk iekšējs process, kuru katalizē kāds sīks atgadījums, kas atver acis uz sevi, dažam tās var būt kādas personiskās dzīves traģēdijas, kas izkustina visas drošības konstrukcijas, bet dažam – ja viņš ir “veiksmīgi” no visa iepriekšējā izvairījies tā ir tikai nāve, no kuras izvairīties nevar neviens. Jā, daudziem tikai mirstot sākas iziešana no ego un ieiešana savā patiesajā Es, bet Jēzus saruna ar jauno cilvēku Marka evaņģēlijā mums atgādina, ka varbūt tomēr nevajag gaidīt līdz nāvei, lai sāktu ceļu, kurš ir mums blakus vienmēr un gatavs mūs vest, kad vien esam gatavi iet.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Marka evaņģēlija 10. nodaļa, 17. līdz 31. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk