12.02.2015., K.Simanovičs, 1kor 9:16-23, “Sludināt evaņģēliju?”

Kaspars Simanovičs

Pastāsti citiem

Evaņģēlija vēsts mūsdienās uztur un joprojām formē sabiedrību un kultūru, bet neuzrunā vairs cilvēku personiski. Apustuļa Pāvila laikā bija tieši otrādi – evaņģēlija iespaids uz kopējo kultūru un sabiedrību bija absolūti niecīgs, taču ārkārtīgi spēcīgi mainīja atsevišķo indivīdu dzīves.
Arī Pāvilam evaņģēlija piedzīvošana bija dāvājusi jaunu dzīvi – viņš saprata, ka vienīgais veids, kā viņš tajā aizvien var palikt līdzdalīgs, ir šīs vēsts sludināšana citiem, jo, izklāstīdams evaņģēliju citiem, viņš guva stiprinājumu arī pats.
Kas evaņģēlija vēstī ir tik neparasts, ka tā ir spējīga mainīt cilvēku dzīves – ne tikai toreiz, bet joprojām šodien? Vai mēs kaut ko tādu varam piedzīvot?

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 9. nodaļa, 16 līdz 23. pants

Print Friendly
Lasīt tālāk