12.03.2015., L.Rozentāls, 1Moz 12:5-7, “Ko esam jau atstājuši sev aiz muguras un kas ir tās telpas, kurās ieejam?”

Pastāsti citiem

Arī mūsu ticība ejot cauri dažādām attīstības pakāpēm iet no vienas celtnes uz nākamo, no vienas sistēmas uz nākamo. Mēs kaut ko atstājam aiz sevis, mūsu vecajos ticības dzīvokļos, mājās iemitinās citi, kuri ir bezgala priecīgi par šo iespēju, bet mēs esam jau citur un vecajā nekad vairs neatgriezīsimies jo nedz gribam, nedz arī spējam. Un kādreiz – lai nekristu nostaļģijā par to, ka, kad mēs augām, pat zāle bija zaļāka, ir jāapzinās un jāatceras un vēlreiz sev jāatgādina, kas ir tas, kas ir atstāts aiz muguras un kas – lai kā mēs censtos – vairs nepalīdz mums augt, doties uz priekšu, sastapties ar jaunajiem izaicinājumiem un uzdevumiem.
Un šīs lietas ir – lielos vilcienos – trīs. Tas nav nedz labas, nedz sliktas, bet – absolūtajam vairumam no mums – piederīgas garīgajai pagātnei, bērnībai vai pusaudžu gadiem.
Pirmā ir saistīta ar izdzīvošanu, otrā ar maģisko domāšanu, trešā ar ticību, ka Dievs cīnās kopā ar mums pret mūsu ienaidniekiem.
Patiesai tolerancei ir nepieciešama jauna cilvēciska spēja, kurai mūsu valodā nav pat vēl noteikta apzīmējuma. Vairumā gadījumu šobrīd to apzīmē kā integrālo, sistēmisko vai sintētisko domāšanu. Ar to ir domāta spēja izturēt pretrunas, spēt domāt paradoksāli un būt vienlaicīgi uzticīgiem cits citam pretrunīgiem principiem. Kad cilvēks kļūst tam gatavs, viņš spēj ar katru cilvēku komunicēt viņa pakāpes valodā. Rodas apziņa, kas spēj šajās dažādajās valodās runāt. Tā ir ticība, ka katrs cilvēks reprezentē visu cilvēka esību. Katra cilvēka apziņā ir klātesoša visa kosmiskā apziņa – vien mazāka. Cilvēki nav vairs viena no otras separētas būtnes, bet gan visu cilvēci var aplūkot kā vienu vienīgu organisku veselumu. Viena miesa ir ne tikai mūsu draudze, baznīca, visi iesvētītie, bet gan visa pasaule. Kristus – visas pasaules kopā saturošais mīlestības spēks.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: 1. Mozus grāmata, 12. nodaļa, 5. līdz 7. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk