12.04.2014, I.Paičs, Fil 2:5-11, “Maini savu domāšanu!”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Pāvila vēstule filipiešiem, 2. nodaļa, 5. līdz 11. pants.

Kristietība ir ceļš, kura nolūks ir mainīt mūsu domāšanas veidu, dot mums iespēju citādi uztvert pasauli un citādi spriest par to.

Cilvēks nevar sevi izmainīt, izmainot tikai ārējo izturēšanos. Citāda izturēšanās pret cilvēkiem un pasauli ir dziļu iekšēju pārmaiņu auglis. Visa pamatā ir domas – noteikts domāšanas veids. Tādas pašas domas, kādas ir Kristū – Kristus domāšanas veids ir visa kristīgā māceklības ceļa saturs.

Tas ir mūsu uzdevums – iepazīt, kādas tad ir Jēzus domas jeb Jēzus prāts. Šī rakstu vieta Jaunajā Derībā atklāj, ka Jēzus, būdams Dieva Dēls, necentās ārējās izpausmēs, ārējā veidā būt kaut kas īpašs. Būdams Dieva bērns, Jēzus neuztver to kā trofeju, kas ļautu sevi paaugstināt pār citiem, bet atrod tajā visas savas esības pamatu. Kristus domas ir „dievbērnības apziņa” – Viņš nemitīgi apzinājās sevi saistītu ar Tēvu, mīlētu, vērtīgu un vajadzīgu. Tā ir atslēga uz harmonisku un mīlestībā sakņotu dzīvi.

Gribi mainīties? Maini savu domāšanu! Metanoiete!

Print Friendly
Lasīt tālāk