12.07.2014., I.Paičs, Gal.6:14-15, „Kristietības atšķirības zīme”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: vēstule Galatiešiem, 6. nodaļa, 14. un 15. pants.

Cilvēks nevar balstīt savu paļāvību un drošību savā rīcībā un Dieva apsolījumos vienlaikus.

Apustulis Pāvils labi mācēja noformulēt, kas ir kristīgās ticības īstais spēks un atšķirības zīme šajā pasaulē – jautājums par uzticības un uzticēšanās atjaunošanu Dieva un cilvēku starpā.

Taisnošana ticībā raksturo cilvēka sirds „orientācijas” maiņu – no Dieva pretinieka cilvēks kļūst par pilnīgi jaunu radījumu, kurš sevi apzinās kā Dieva bērnu.

Svēttapšana ir reālās pārmaiņas ārējā dzīvē, kad sākam citādi rīkoties un izturēties un vairs nenodarām tik daudz posta sev un citiem.

Apustuļa Pāvila izpratnē galvenā jūdu un arī citu ticību un reliģiju problēma bija pārlieka aizraušanās ar svēttapšanu. Pasaulē ir daudzas ticības, kas stāsta, kādiem mums ir jābūt. Bet mēs nevaram tādi kļūt caur ārējām lietām. Dievs grib, lai mēs visu sevi atdodam Viņam nevis lai mēs tikai labi uzvedamies  un ārēji izskatāmies nevainojami. Bet to mēs nevaram izdarīt, ja mēs Dievam neuzticamies.

Uzticība un uzticēšanās Dievam veidojas tikai Dievu iepazīstot un redzot, cik pārsteidzoši Dievs atdod visu sevi mūsu dēļ. Tikai šajā Dieva laipnības pieredzē cilvēka sirds tiek satverta un pārveidota.

Print Friendly
Lasīt tālāk