12.09.2015., K.Simanovičs, Jes35:4-7, “Neparastā atriebība”

Pastāsti citiem

Pravieša vēsts ir adresēta cilvēkiem, kuru sirdis ir izbiedētas – cilvēkiem dzīves visdziļākajā krīzes punktā, kur teju vai vienīgās atlikušās izjūtas ir neziņa, bailes un izmisums. Viņiem pravietis vēlas atgādināt kādu būtisku patiesību, kuru, kā izrādās, nemaz tik daudzi cilvēki nespēj pieņemt: Dievs ir lielāks par visām mūsu bēdām un nelaimēm! Un tādēļ arī mēs drīkstam un varam būt stipri un nebaidīties!…

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jesajas grāmatas 35. nodaļa, 4. līdz 7. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk