12.11.2016., L.Rozentāls, 1Moz 18:1-9, “Kāpēc mūs saista attiecību tēma? Un kas traucē tām būt laimīgām?”

Pastāsti citiem

Vācu rakstnieks Mihaēls Nasts ir uzrakstījis grāmatu “Uz attiecībām nespējīgā paaudze”, un viņa uzstāšanās koncerthallēs un auditorijās vienmēr ir ļaužu pārpilnas. Cilvēkus interesē un satrauc šī laikmeta zīmes un tas ir ļoti labi. Viņi grib uzzināt un saprast, kur slēpjas vientulības problēma. Mihaēls Nasts apgalvo – tajā, ka mēs cilvēku izvēlamies tāpat kā lietu. Mūsu laika realitāte uzstāda jaunus šķēršļus tam, ko beigu beigās no sirds vēlās gan vecie un vientuļie, gan jaunie un neatkarīgie – dzīvot laimīgās attiecībās. Tikai šos šķēršļus pārvarot un tiekot galā ar augstajām prasībām, ko mēs uzstādām pret citiem, mācoties izvēlēties cilvēku nevis tā, kā izvēlamies lietu, atceroties, ka tāpat kā Dievs nav objekts un lieta, bet dzīvais un kustīgais, mūžīgi mainīgais un patiesais, tāpat arī cilvēks. Arī cilvēks, ir nevis lieta, kas jāizvēlas, bet upe, kurā jāiekāpj, plūsma, ar kuru jāsavienojas, varbūt arī cilvēks – pēc Dieva līdzības radītais – ir nevis statiska lieta, bet attiecības, kuras ir nevis jāizvēlas starp citām, bet jādodas tajās iekšā un jāskatās, kur tās mūs vedīs. Varbūt patiešām ir kaut kas, ko mēs nemaz nezinām un nevaram iepriekš aptvert, iekams neesam sākuši plūst kopā, tapt par vienu miesu, būt attiecības.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: 1. Mozus grāmata, 18. nodaļa, 1. līdz 9. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk