13.05.2017., L.Rozentāls, Apd 2:42-47, “Kā izaugt laukā no traumas?”

Pastāsti citiem

Mana galvenā doma šajās pārdomās ir, ka laiks Jēzus mācekļiem pirmajos gados pēc Jēzus dzīves un nāves, bet jo īpaši laiks starp Lieldienām un Vasarsvētkiem, bija dziļas krīzes laiks, kurā notiekošās pārmaiņas tikai pamazām ļāva mācekļiem noorientēties jaunajos iekšējos un ārējos garīgajos nosacījumos. Jēzus mācekļiem tas bija smags ticības krīzes laiks. Patiesībā Augšāmceltā Jēzus 40 dienu – komunikācija ar mācekļiem notiek ar nolūku palīdzēt viņiem šo krīzi pārdzīvot un pārvarēt no Augšāmceltā Jēzus Gara avotiem. Tas ir laiks, kurā mācekļos izveidojas labs pamats un atbalsta sistēma, kas ļaus jaunā veidā dzīvot tālāk un šajā ceļā vadīt arī citus. Jēzus mācekļos šajā laikā līdz Vasarsvētkiem pamazām izveidojas tas, ko tik bieži var redzēt dziļi traumētos cilvēkos, kuri ir gājuši cauri smagiem pārbaudījumiem, bet kuri ir vēlējušies savus pārdzīvojumus integrēt un dzīvi atkal salikt no gabaliņiem kopā. Viņi pasauli sāk redzēt atvērtām acīm. Jēzus mācekļi piedzīvotās zaudējuma sāpes redz nevis kā postu, bet kā iespēju, kas ļauj viņiem piedzīvot fundamentāli jaunu dzīves un ticības dimensiju. Un nonākt pie dzīves Svētajā Garā.

Mācītājs: Linards Rozentāls.
Lasījums: Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļa, 42. līdz 47. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk