13.06.2013, L.Rozentāls, 2Pēt.1:16-21, “Kristietības sirds II: Bībele”

Pastāsti citiem

Ticība Dieva Vārdam nozīmē ticēt, ka Bībele ir ne tikai vēstures grāmata, bet arī metafora un sakraments. Kā metafora, tā rāda mums gaismu, kurā lūkoties Dievā, un ceļu, kuru iet kopā ar Dievu. Kā sakraments, tā rāda mums ceļu, kā Dievs runā ar mums un nāk pie mums. Būt kristietim nozīmē ticēt, ka Bībele ir īstas durvis uz īstām attiecībām ar Dievu un uz visas manas dzīves pārmaiņu. Ticēt, ka šīs senās grāmatas pie mums veic lielu un svētu darbu – mums palīdz nokļūt Dieva valstībā. Nevis vecajā Ēdenā, bet jaunajā Jeruzālemē, kas ir tā pati paradīze, taču vienu oktāvu augstāk. Un pacelties savā dzīvē vienu oktāvu augstāk, no zemes uz debesīm, ir visas esības mērķis, uzdevums un jēga. Tā dēļ arī pukst kristietības sirds.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Pētera 2. vēstule, 1. nodaļas 16. līdz 21. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk