13.06.2015., I.Paičs, Apd 4:23-31, “Kā sākas pārmaiņas”

Pastāsti citiem

Kas īsti mainījās, kad mācekļi „tika piepildīti ar Svēto Garu”? Kāpēc tieši pēc tam, kad Gars atkal bija parādījies, viņi kļūst spējīgi droši dzīvot un darboties? Šī tēma ir centrāla katram no mums. Izprast Dieva Gara darbību nozīmē izprast kristīgās ticības spēka avotus!
Vairākās Bībeles vietās Svētais gars – Dieva dzīvinošā klātbūtne – tiek raksturota ar vārdiem, kas vienlaikus nozīmē: vējš, gaisa pūsma, elpa. Varētu jautāt –vai kaut kas tik maigs un liegs kā dvaša vai gaisa pūsma spēj radīt lielas pārmaiņas cilvēku dzīvēs?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Apustuļu darbu grāmatas 4. nodaļas 23. līdz 31. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk