13.08.2015., I.Paičs, Mt 11:25-30, „Kā izmērīt garīgo izaugsmi?”

Pastāsti citiem

Garīgās dzīves kvalitāti nevar mērīt pēc tā, cik daudz cilvēks ārīgi darbojas, piemēram, regulāri veicot kādas garīgas prakses, gavējot vai lūdzoties, daudz lasot Bībeli vai apmeklējot katru dievkalpojumu. Kaut arī visas šīs aktivitātes ir ārkārtīgi nozīmīgas, un bez tām nekas būtisks mūsu dvēseles ceļā parasti nenotiek, tomēr paši par sevi šie sasniegumi neko neliecina par mūsu garīgo izaugsmi. Kas tad ir indikators, lai mēs zinātu, ka garīgi augam?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas 25. līdz 30. pantam.

Print Friendly
Lasīt tālāk