13.11.2016., I.Paičs, Mt 12:24-30, “Dievs ir saudzīgs”

Pastāsti citiem

Jēzus attēlo Dievu kā saudzīgu attieksmē pret cilvēku. Saskaņā ar Bībeles kopējo vēsti, šī pasaule pastāv cilvēka dēļ. Cilvēks nav instruments kaut kā sasniegšanai, bet vērtība pats par sevi. Dievs rada just un domāt spējīgu būtni tāpēc, ka vēlas ļaut tai būt. Cilvēka tapšana ir tāda vērtība, kas Dieva priekšā attaisno lielu pacietību un lēnprātību. Ir vērts šo tēmu labi apdomāt. Citādi savās cīņās un karos – fiziskā un garīgā līmenī – mēs pavisam negaidīti varam novirzīties no Dieva Gara rādītā virziena. Gluži kā šajā līdzībā tas notiek ar kunga kalpiem. Viņi domā labu – kungs taču vēlas bagātīgu ražu, vai ne? Kā mēs varam ražas apmērus kāpināt? Izravēsim tās nezāles! Kristieši un nekristieši cīnās ar visiem iespējamiem ieročiem, lielā pārliecībā, ka tas ir svēts viņu pienākums. Liels ir pārsteigums, ka Saimniekā nav tādas ātras un skaidras dedzības, kā dažā labā Viņa kalpā. Viņš gribot dot iespēju augt arī nezālēm! Kā tad tā? Tas taču ir pilnīgs neprāts! Ja var pielikt punktu ļaunumam, to vienkārši iznīcinot, kāpēc to nedarīt?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlija 12. nodaļa, 24. līdz 30. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk