14.01.2017., K.Simanovičs, Jes 42:1-8, “Pestīšanas praktiskais galamērķis”

KS-600x600

Pastāsti citiem

“Kristus jeb, kā Pāvils saka, jaunais Ādams, reprezentē atpestīto, dziedināto cilvēku. Kristus uzdevums līdz ar Dieva mīlestības pasludinājumu bija pestīšanas darbu iesākt. Katra tā cilvēka, kurš šo mīlestību ir piedzīvojis, uzdevums ir šo darbu turpināt. Katrs, kurš apzinās šo Dieva labvēlību un iedrošinājumu pie sevis, pats kļūst par Kunga kalpu jeb Dieva izredzēto, kas tīk Dieva dvēselei un kuram Dievs arī dod savu Garu.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jesajas grāmatas 42. nodaļa, 1. līdz 8. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk