14.02.2015., K.Simanovičs, Jes 40:21-31, “Atbildīgā izvēle”

Kaspars Simanovičs

Pastāsti citiem

Kad Dievs Vecajā Derībā apgalvo, ka ir nolicis cilvēka priekšā izvēli starp dzīvību un nāvi, starp svētību un lāstu un aicina cilvēku tomēr izvēlēties dzīvību, vai tā ir pavēle? Draudi? Brīdinājums? Draudzīgs ieteikums? Par kādu izvēli ir runa? Kas ir minētā svētība un lāsts?
Dziļākajā būtībā tas ir jautājums par cilvēka attieksmi pret realitāti. Kādu es redzu pasauli, dzīvi? Kādu es redzu tās Radītāju – Dievu? Ja Dievs ir labs, vai realitāte var būt citādāka? Taču jautājums “vai Dievs ir labs?” nav atbildams teorētiski – tie ir eksistenciāli, dažkārt sāpīgi un bīstami meklējumi. Bet noteikti tā vērti, jo izdarītajai izvēlei būs nozīmīgas sekas cilvēka esībā…

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jesajas grāmata, 40. nodaļa, 21. līdz 31. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk