14.04.2017., K.Simanovičs, Ebr 4:4-16, 5:7-9, “Krusta gars”

KS-600x600

Pastāsti citiem

“Lai Dieva mīlestībai neļautu tapt redzamai un tādējādi neļautu notikt cilvēces pestīšanai, velns trīs reizes Jēzum stājās ceļā, katru reizi aizvien slēptākā veidā, bet visas trīs reizes Jēzus šo kārdinājumu uzvarēja. Vēl vairāk – trīs reizes šo savu uzvaru, šo jaunu dzīvi veidojošo garu Kristus centās iedot pārējiem. Un katru reizi aizvien atklātāk un atklātāk. Pirmais brīdis bija uzreiz pie krusta.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Vēstule ebrejiem, 4. nodaļa, 4. līdz 16. pants, un 5. nodaļa, 7. līdz 9. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk