14.05.2015., I.Paičs, Jņ 21:15-17, “Taisnība izriet no mīlestības”

Pastāsti citiem

Ja Vecajā Derībā pastāvēja cerība uz “nevainojamu dzīvi” – šī dzīve ir tas zelta standarts, uz ko visiem būtu jātiecas, tad Jaunās Derības pamats ir “žēlsirdīga dzīve” – kļūdu pilna, bet tāda, kuras kļūdas apsedz savstarpēja piedošana un izlīgšana. Dzīves pilnība ir nevis kļūdu trūkumā, bet žēlsirdības un cēlsirdības lielumā. Žēlastība ir augstāka par visu citu, svarīgāka par jebkuru citu atskaites punktu. Un Debesbraukšana to izsaka uzskatāmā veidā.

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 21. nodaļa, 15. līdz 17. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk