14.06.2014., I.Paičs, Mt.28:16-20, „Ejiet un iegremdējiet šo pasauli Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 28. nodaļa, 16. līdz 20. pants.

Aicinājums „Ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis” bieži tiek pārprasts. Ir milzīga starpība starp centieniem padarīt visus līdzīgus mums un piespiest visus dzīvot pēc mūsu kārtības un vēlmi iepazīstināt visu cilvēci ar to pieredzi, kas tika dota mācekļiem un kuru viņi paši tikai ar grūtībām saprata.
Jēzus dotais uzdevums ir nevis padarīt visus par savas organizācijas biedriem, bet liecināt par Jēzu tā, lai ikviena kultūra, ticība un cilvēks šajā pasaulē būtu spiests ar šo vārdu sastapties, jo cilvēcei ir jāpazīst stāsts par krustā sisto Dievu – ikvienam jādzird vēsts, ka mēs esam spējīgi Dieva vārdā ne tikai nogalināt viens otru, bet arī Dievu pašu! Ja šī vēsts mums aizmirstas, mēs esam uz bīstama ceļa – kļūstam pašpārliecināti un nežēlīgi. Jēzus stāsts mums atgādina, ka mūsu spriedumi var būt aplami un dīvaini un ka Dievs var atklāties ne tikai veselībā un spēkā, bet arī vājumā un ciešanās. Dzirdot šo vēsti mēs maināmies – vienalga, kādai kultūrai un ticībai mēs piederam.
Tas, kurš ir sapratis un piedzīvojis, ka Dievs atklājas pilnīgi citāds nekā domājam, un kurš apzinās Dieva lielumu un savu mazumu, tas raida visapkārt Kristus tuvuma viļņus. Šāda cilvēka klātbūtnē Kristus vēsts turpina būt dzīva un glābt cilvēku dzīves no maldiem, tumsas un pārpratumiem.

Print Friendly
Lasīt tālāk