14.09.2017., U.Salna, Mt 18:15-20, “Kur divi vai trīs manā vārdā…”

US2

Pastāsti citiem

Šodienas lasījums noslēdzas ar diviem interesantiem pantiem, kuri bieži tiek lietoti nevietā. Jēzus saka: “Ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” Tā nevietā lietošana būtu tad, ja mēs iedomātos, ka, lūk, divi vai trīs nu ir kopā vienprātībā, tātad tur ir arī Kristus, tātad notiks tā, kā Kristus ir apsolījis – ka lūdzot kopā ar Viņu, Viņa vārdā, Debesu Tēvs to visu piepildīs – visu, kas mums vien varētu ienākt prātā. Vai ne? Tas mums patiktu.
Taču vārdiem par diviem vai trim, kuri kopīgi lūgs kaut ko, un Dievs to piepildīs, šajā vietā ir ļoti konkrēta nozīme. Tie nepārprotami sasaucas jau ar Vecās Derības norādījumu par viena vai divu liecinieku pieaicināšanu. Tas, ka Jēzus savu pamācību noslēdz tieši ar šo atsauci, pasaka ļoti interesantu lietu, un proti: saruna aci pret aci divatā ar brāli, kas pret tevi, tavuprāt, ir grēkojis, bieži vien paliek tikai divu viedokļu sadursme, turklāt iespējams, ka pāridarījums vai pārkāpums patiesībā pastāv tikai tavās iedomās. Savukārt prasīt, lai draudze lieto savu varu saistīt vai atraisīt, ir jau galējs solis, un arī nav iespējams iztiesāt, vai tavs mērķis ir bijis palīdzēt brālim atgriezties, vai gluži otrādi – panākt viņa izstumšanu.
Bet Jēzus, šķiet, īpaši uzsver vidējo ceļu, otro soli – pieaicināt vienu vai divus lieciniekus, izrunāt problēmu, atrast līdzsvaru – ar nepārprotamu mērķi paturēt kopību, palīdzēt atgriezties, atrast izlīdzinājumu. Tieši tam ir Viņa apsolījums – kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.

Lutera akadēmijas students Uģis Salna.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 18. nodaļa, 15. līdz 20. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk