14.11.2013, K.Simanovičs, 2tes.2:1-5;13-17, “Izturēt pasaules galu”

Pastāsti citiem

Daudzas Jaunajā Derībā paustās idejas, tai skaitā par pasaules galu un Kristus otro atnākšanu, tiek piesauktas regulāri, nereti arī ļaunprātīgi jeb savtīgu mērķu sasniegšanai. Cilvēkos tas raisa spriedzi, apjukumu un bailes. Runas par Kristus otro atnākšanu satrauca arī Tesaloniku pilsētas kristiešus. Savukārt apustulis Pāvils pauda bažas, ka Kristu „krustā sisto” nemanot var nomainīt Antikrists – „krustā sitējs”.
„Pasaules gals nozīmē grēka cauraustās eksistences, upura un varmākas spēles noteikumu beigas. Kristus atnākšana nozīmē Dieva valstības iestāšanos. Pa vidu ir pārejas laiks. Pāvils bija pārliecināts, ka starp vecās sistēmas sabrukumu un jaunās pasaules izveidošanos kristieši piedzīvos vislielāko kārdinājumu – pazaudēs Kristu un sāks pielūgt Antikristu.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem, 2. nodaļa, 1. līdz 5. pants un 13. – 17. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk