15.01.2015., L.Rozentāls, Apd 19:1-7, “Nedzenieties pēc mīlestības!”

Pastāsti citiem

Šajā sprediķī pārdomas par to, ka tikai pietiekami liela mīlestības deva Jēzus ķēnišķīgās kalpošanas sākumā Viņu padarīja par dzīves otrās puses ķēniņu, pilnīgu pretstatu Zvaigznes dienās stāstā sastaptajam ķēniņam Hērodam Jeruzālemē. Jēzus dzīve bija veltīta nevis tam, lai visiem spēkiem nopelnītu citu cilvēku mīlestību, cieņu un atzīšanu, bet gan lai sniegtu šo mīlestību, cieņu un atzīšanu citiem. Šo mīlestības devu Jēzus saņēma kristības Jordānā, kad pēc tam, kad Viņš bija kristīts ar Jāņa kristību, pār Viņu nāca Svētais Gars un Viņš dzirdēja balsi, kas Viņu pārpārēm piepildīja ar to, kas vairs nekad Viņa dzīvē nepietrūka – mīlestību, kas iemiesojās ar vārdiem – Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts. Šī balss, šis vēstījums, šī mīlestības izliešanās neapstājās ar Jēzu, taisni otrādi, ar Jēzu tā tikai sākās.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Apustuļu darbu grāmata, 19. nodaļa, 1. līdz 7. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk