15.03.2014, K.Simanovičs, 1Moz 2:15-17, 3:1-7, “Pareizais līdzsvars”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: 1. Mozus grāmata, 2. nodaļa 15. līdz 17. pants un 3. nodaļa 1. līdz 7. pants.

Viens no cilvēka dzīves pamatuzdevumiem ir rūpēties par pasauli, kurā viņš dzīvo.
Tas vēstīts jau Radīšanas stāstā. Šis uzdevums reizē ir gan vienkāršs, gan sarežģīts.
Kā rāda ne viens vien piemērs, cilvēkam visgrūtākais ir līdzsvara noturēšana. Šeit vietā būtu jautājums – kā izpaužas līdzsvarotas rūpes par pasauli? Un galu galā, kāveidot pašam savu dzīvi, lai tā būtu nevis krišana galējībās, bet gan līdzsvarota?

„Pareizās līdzsvara proporcijas mēs varam ieraudzīt Jēzū Kristū. Ne velti Pāvils romiešiem raksta, ka tieši tāds jau arī ir Dieva mērķis – cilvēkus darīt līdzīgus sava Dēla tēlam.
(Rom. 8:29) Redzēdams netaisnību pie citiem, viņš nenovērsa skatienu, izlikdamies, ka tas uz viņu neattiecas; piedzīvodams netaisnību pats, viņš neklusēja it kā tas viņu nesatrauktu. [..] Līdzsvaru sajust un noturēt nav viegli. Pat tik vienkāršā nodarbē, kā mācoties braukt ar velosipēdu. Taču ja ir kāda mīloša, droša roka, kura pietur velosipēdu, kamēr uzsākam braukt,
ja ir kāda mīloša, droša roka, kura mūs pieceļ kājās un iedrošina, kad esam nokrituši, tad mēs esam gatavi mēģināt tik ilgi, kamēr šo līdzsvaru sajūtam. Un tad tas paliek uz mūžu.” (Citāts no mācītāja K. Simanoviča sprediķa.)

Print Friendly
Lasīt tālāk