15.06.2017., R.Pētersons, Mt 28:16-20, “Trīsvienība”

Rolands_Petersons_SC

Pastāsti citiem

Trīsvienība ir viena no paradoksālākajām doktrīnām kristīgajā ticībā. Trīsvienība mums saka: Dievs ir viens vienīgs, bet Dievs nav viens. Lai vai kā, prieks, ka vismaz dažās lietās Dievs var būt Dievs un mūsu prāta spriedumi par Dieva trīsvienību ir salīdzināmi kā māla trauka spriedumi par tā Podnieku, kas to veidojis. Ja traukā nekas netiek ieliets, tad trauks arī paliek tukšs, kur klājas dziļa putekļu kārta. Tomēr traukā var ieliet to, ko tā veidotājs ir paredzējis – Dieva Vārda atklāsmi. Šis Vārds, kuru lasām Svētajos Rakstos un pieredzam savā ticības dzīvē, mums arī ļauj nojaust un iepazīt Dieva Trīsvienības pastāvēšanu un darbošanos Viņa radītajā realitātē.

Ikviena no Trīsvienības personām atdod sevi, lai atkal iegūtu, un tas ir mīlestības spēks. Dievs atdod savu dzīvību pie Krusta par mums, lai atkal to iegūtu un iegūtu arī mūs. Lai arī mēs dzīvotu šajā Dieva pilnīgajā mīlestībā un tajā augtu kā viņa mīļotie mācekļi.

Evaņģēlists Rolands Pētersons.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 28. nodaļa, 16. līdz 20. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk