15.09.2013, K.Simanovičs, Mt.22:34-40, “Kādēļ tieši mīlestība?”

Pastāsti citiem

Laika gaitā cilvēku izpratne par lietām vai kritērijiem, piemēram, par to, kas ir skaists vai labs, mēdz mainīties – nereti pat kardināli. Vai Jēzum polemikā ar farizejiem bija viegli no 613 baušļiem nosaukt, viņaprāt, nozīmīgāko? Pirmā Jēzus atbildes sadaļa bija pašsaprotama arī tolaik, savukārt otrā gan varēja šķist pārsteidzoša. Viņa izvēlētā baušļa pildīšana nav ne intuitīva, ne pašsaprotama.
„Kad Jēzus no 613 baušļiem nosauca pirmo izvēlēto, viņam atlika vēl 612 iespējas. [..] Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Kādēļ tieši šis bauslis? Tādēļ, ka, pirmkārt, aizdara muti visiem, kuri ir naski bļaustīties un nosodīt visu un visus, jo piepeši ļoti labi saprot, ka neprot, un varbūt pat negrib mīlēt līdzcilvēkus. Un, otrkārt, liek aizdomāties, ka tikai mīlestības princips ir ikvienas pareizas rīcības garants. Ja būsim atvērti Dieva mīlestībai, ja mīlēsim sevi, līdzcilvēkus un pasauli, tad arī mūsu lauksaimniecības politika būs saudzējoša un ilgtspējīga, tad arī mūsu uzvedība būs pieklājīga un izskats – citus cilvēkus respektējošs, tad arī savstarpējās attiecībās, t.sk., seksuālajās, izpaudīsies savstarpēja cieņa un rūpes vienam par otru.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 22. nodaļa, 34. līdz 40. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk