15.09.2016., U.Salna, Mt 22:34-46, “Pirmais un augstākais bauslis”

Pastāsti citiem

Mīlestība uz Dievu ir ārēji neredzama. Tā var būt sirds iekšēja tieksme un dvēseles kustība, jauns sirds stāvoklis, ko izraisa saskare ar Kristu, Dieva Vārdu, taču tā kļūst saskatāma un tiek apliecināta vienā vienīgā veidā – kad izpaužas mīlestībā uz tuvāko. Mīlēt citus ir visa tā, par ko runā Svētie Raksti, piepildījums – ārējā izpausmē, redzamā rīcībā, attieksmē pašam pret sevi un apkārtējiem.

Lutera Akadēmijas students Uģis Salna.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 22. nodaļa, 34. līdz 46. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk