15.10.2015., L.Rozentāls, 1kor 1:27-29, “Uz ko mēs ceram?”

Pastāsti citiem

Patiesībā, varbūt vispār, kad mēs domājam vai runājam par cerību, mums būtu vispirms jāņem vērā konkrētās cerības kvalitāte. Līdzīgi, kā mēs nevaram runāt vispārīgi par citām lietām, neņemot vērā to kvalitāti, tāpat arī par cerību. Aiz šī vārda – tāpat kā aiz daudziem citiem vārdiem – var slēpties kaut kas ar ļoti zemu, bet arī ar ļoti augstu kvalitāti. Un mēs nedrīkstam atstāt to bez ievērības. Mūsu dzīvēm ir nepieciešama augstas kvalitātes cerība un tieši par to runā apustulis Pāvils – cerību, kas ir Kristus mūsos. Nevis cerības, kas izgaist kā dūmi vai smilšu zīmējumi pēc pirmā viļņa, bet cerība, kas ir pastāvīga un droša. Tāpēc varbūt ir labi, ka pirms mēs nonākam pie pastāvīgās cerības, tai pa priekšu mums neizbēgami ir jāsastopas ar zemākas kvalitātes cerībām, kas beigu beigās arī neattaisno mūsu gaidas.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 1. nodaļa, 27. līdz 29. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk