15.10.2016., K.Simanovičs, 2Tim 2:8-15, “Izvēle”

Pastāsti citiem

„Lietojot analoģiju no mūzikas pasaules, Pāvila izpratnē kristietis ir pianists nevis muzikologs – cilvēks, kurš par mūziku ne tikai runā, bet ir spējīgs to atskaņot. Lai cik niecīga mums būtu bijusi saskarsme ar mūziku, mēs zinām, ka vingrināties klavierspēlē nenozīmē iegaumēt un spēt pēc atmiņas uzrakstīt konkrētā skaņdarba nošu partitūru. Ja cilvēks vēlas būt pianists, viņam ik dienas ir jāsēž pie klavierēm un jāspēlē, jāspēlē, jāspēlē – jātrenējas, jāattīsta motoriskā un sensorā atmiņa, to sajūdzot kopā ar informāciju, kas ietverta nošu partitūrā. Jo viena lieta ir interesanti pastāstīt par kādu skaņdarbu, bet pavisam cita lieta – to nospēlēt tā, ka tas pārņem klausītāju savā varā, rada viņā pārdzīvojumu un ilgas pēc skaistā un vienotā.”

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pāvila 2. vēstule Timotejam, 2. nodaļa, 8. līdz 15. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk