15.11.2015., K.Simanovičs, Mt 8:23-27, “Dzīves vētrās”

Pastāsti citiem

„Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja.” Viss būtiskais ir pateikts. Šajā teikumā lasītājam nav iedots tikai tehnisks Jēzus un viņa mācekļu pārvietošanās apraksts – par laimi Jaunā Derība nepretendē būt 1. gadsimta dokumentālās kinohronikas vārdisks atšifrējums – pat šķietami triviālus un ikdienišķus Bībeles tekstus var (un vajag) aplūkot eksistenciālās kategorijās: ko nozīmē, ka Jēzus iekāpa laivā? kas ir šī laiva? kurp tā dodas? kādā nozīmē mācekļi viņam sekoja? vai mēs esam gatavi doties Jēzum līdzi?

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Mateja evaņģēlija 8. nodaļa, 23. līdz 27. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk