16.02.2017., R.Pētersons, Mt 20:1-16, “Dieva samaksas princips”

Rolands_Petersons_SC

Pastāsti citiem

Pēc kādiem principiem Dievs atalgo strādniekus Viņa vīna dārzā (baznīcā)? Vai ticīgo pūliņi beigās tiks novērtēti? Vai varēsim dižoties ar nopelniem vairāk nekā citi?

Arī Jēzus mācekļiem rodas vēlme uzdot Viņam sekojošu jautājumu: “Redzi, mēs esam visu atstājuši un esam tev sekojuši; kas mums būs par to?” Uz ko Kristus atbild – jūsu alga būs liela, tā ir, mūžīgā dzīvība.

Protams, tajā brīdī mācekļi bija gandarīti, ka viņu pūliņi kaut kādā mērā tiks attaisnoti. Bet, ja sekotāji uzzinātu, ka viņu alga būs tāda pati kā noziedzniekam, kurš tika sists krustā līdzās Kristum, diezin vai, tas viņos raisītu vēlmi būt pirmās stundas strādniekiem Dieva vīna dārzā.

Vai pielīdzināt visus strādniekus vienādai samaksai ir taisnīgi? Un, kāda tad īsti ir Dieva taisnīgā samaksa?

Evaņģēlists Rolands Pētersons.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 20. nodaļa, 1. līdz 16. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk