16.04.2016., K.Simanovičs, Atkl 5:11-14, “Kā nekļūt par Antikristu?”

Pastāsti citiem

Kristus krusta nāve ir tāds kā nemitīgs realitātes pārbaudes instruments – ko es daru? kādēļ es to daru? Vai tikai es šajā brīdī vislabāko nodomu, vislabāko argumentu aizsegā atkal kādu „nesitu krustā”? Spēt šādi uz sevi paraudzīties jau ir zināms dziedinājums, tā jau ir zināma atpestīšana – vispirms jau pašiem no saviem maldiem un vardarbības. Un tas, ka nepatiesi apsūdzētais un nogalinātais Jēzus līdz galam, līdz pat krusta nāvei, turpināja iemiesot, apliecināt Dieva mīlestību un pacietību, dziedina arī manus priekšstatus par Dievu – apzinoties tādu Dieva labvēlību un piedošanu, manī parādās atvieglojums un brīvība: esmu Dieva pieņemts, apzinos, ka esmu Dieva bērns un no šī brīža drīkstu, varu un ar Dieva palīdzību arī dzīvošu ar savādāku attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem un pasauli.

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Jāņa atklāsmes grāmata, 5. nodaļa, 11. līdz 14. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk