16.05.2015., L.Rozentāls, Mt 5:45-48, “Mīlēt ienaidnieku”

Pastāsti citiem

Jēzum patiesas ticības “lakmusa papīrs” ir ienaidnieka mīlēšanas spēja. Tas atšķir arī patiesos praviešus no viltus praviešiem, jo, kā reiz izteicies viens Bībeles pētnieks, neviens viltus pravietis nevar aptvert Dievu, kas mīl ienaidniekus. Tieši to par Dievu sacīja Jēzus. Un ticība šādam Dievam joprojām ir visai vāja. Jo vai tad Dievs nav kaut kas pavisam pretējs? Visaptverošā kosmiskā instance, kas atalgo labo un soda ļauno? Jēzus vēsts saka ko citu. Cilvēku ideja par to, ka Dievs atalgo labos un soda ļaunos, ir absurda pašos pamatos. Tāda Dieva nav un nevar būt. Tās ir mūsu iedomas un halucinācijas, no kurām Jēzus grib mūs pēc iespējas ātrāk atbrīvot.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Mateja evaņģēlija 5. nodaļa, 45. līdz 48. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk