16.06.2016., L.Rozentāls, 1Moz 2:7-9, “Pretī jēgpilnākai dzīvei”

Pastāsti citiem

Tas, ko mēs visi vēlamies, ir kas ļoti vienkāršs un īsts. Mēs visi vēlamies būt dzīvi. Justies dzīvi. Ne tikai eksistēt, bet dzīvot pa īstam, elpot dziļi, just ko īstu. Mēs vēlamies nejusties vientuļi, mazāk konfliktēt ar citiem, mazāk baidīties, būt pateicīgākiem, pamodinātākiem, enerģiskākiem, jēgpilnākiem. Mēs vēlamies to, ko citiem vārdiem var saukt par svētību, dzīves pilnību, mieru, harmoniju, mūžīgo dzīvību.

Lūk, tas ir, pēc kā ilgojamies, tas ir, par ko visvairāk mums stāsta evaņģēliji un visa Bībele. Viss, kas samazina un noliedz dzīves kvalitāti, ir nestaigāšana Kristus Garā. Reliģijas jēga ir rādīt un staigāt ceļos, kas cilvēkiem atver un dod iespējas dzīvot patiesāk, brīvāk, jēgpilnāk, nozīmīgāk. Tāda ir vienīgā reliģijas nākotne – kļūt atkal par patiesas dzīves draugu – un mēs zinām, cik ļoti dažkārt arī kristietība un baznīca ir novērsusies no šī īstā, bet šaurā ceļa.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: 1. Mozus grāmatas 2. nodaļa, 7. līdz 9. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk