16.09.2017., K.Simanovičs, 1Ķēn 17:8–16, “Gars pret garu”

Pastāsti citiem

“..beidzot ir jāapklusina tā balss, kas mani nemitīgi apsūdzēja, izturējās cietsirdīgi, uzskatīja par nevērtīgu un necienīgu, kas visu laiku kaut ko pavēlēja un pieprasīja, kas uzstādīja neizpildāmus mērķus un nosodīja par katru kļūdu. Šāda balss, šāds gars izsūc pēdējo dzīvības lāsi, tā mūsu dzīves pārvēršas par tuksnesi. Tādu garu var uzvarēt tikai Dieva Gars, kas vienīgais padara iespējamu patiesu līdzjūtību pašam pret sevi, izlīgumu ar sevi, piedošanu pašam sev, brīvības sniegšanu sev. Kā šādu garu iemantot? Bībele saka priekšā, ka to nevar nopirkt, to nevar noviltot, to nevar pats uztaisīt. To var tikai izlūgties. Bet pirms lūgt, mums jāzina, vai un ko īsti mēs gribam.”

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: 1. Ķēniņu grāmata, 17. nodaļa, 8. līdz 16. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk