16.11.2014., I.Paičs, Jņ 21:20-23, „Būt nomodā par sirdi”

Pastāsti citiem

Šajā rakstu vietā viens otram līdzās un, zināmā nozīmē, pretim ir nolikti divi ļoti nozīmīgi cilvēki un tēli – apustuļi Jānis un Pēteris. Pēteris vienmēr bijis vadošais – galva, Jānis ir mīlošais – sirds. Šeit ir svarīga atslēga baznīcas patiesajiem uzdevumiem sabiedrībā. Katrai organizācijai un cilvēku kopībai, vai tā būt valsts vai baznīca, nepieciešamas abas lietas – gan galva, gan sirds.
Politika vienmēr ir gudrības jautājums. Kāda valstī ir loma ticībai? Vai ticīgajiem būtu jājaucas politikā un jācenšas pārņemt varu savās rokās? Ticības pamatuzdevums sabiedrības līmenī tomēr ir sargāt sabiedrības sirdi. Sirds uzdevums ir dot virzienu sabiedrības dzīvībai un nodrošināt to, ka mūsu vidū aizvien vairāk būtu cilvēku, kuri ir piedzīvojuši garīgu pamodināšanu, sākuši dziļāk saprast sevi un pasauli un kuri iemācījušies kaut nedaudz tikt galā ar tām ēnām un čūskām, kas mājo cilvēka sirdī.
Tauta ir tikai tik dzīva, cik dzīvas un mīlestības, piedošanas un sapratnes pilnas ir cilvēku attiecības. Mūsu uzdevums ir būt nomodā par sirdi.

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlijs, 21. nodaļa, 20. līdz 23. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk