16.12.2017., I.Paičs, Jņ 12:20-26, “Kā Kristus klātbūtni piedzīvot?”

Pastāsti citiem

Dievkalpojums nav stāsts tikai par to, kā saņemt intelektuālu gudrību vai vārdos neizsakāmu svētību, mistisko pieredzi sakramentā. Baznīca ir veidota kā īpaša telpa, un dievkalpojums – kā īpašs laiks, kura uzdevums ir dot iespēju mūsos notikt tam, ko ikdiena savā steigā un ārišķībā nereti pamanās no mūsu sirdīm izravēt. Nevienas īstas attiecības nav iespējams izveidot, ja tām netiek veltīts pienācīgi daudz laika.

Mācītājs Indulis Paičs.
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 12. nodaļa, 20. līdz 26. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk