17.01.2016., I.Paičs, Jņ 2:1-11, “Dievs darbojas caur cilvēku”

Pastāsti citiem

Ja Jēzus tikai izskatījās pēc cilvēka – ēda, dzēra, gulēja un staigāja, taču bija apveltīts ar “burvju” spējām un necilvēcīgām zināšanām (kā to daudzreiz mēs iedomājamies) – tad visa Viņa dzīve ir jāsaprot kā izņēmums, ar kuru mums ir visai maz sakara. Darīt brīnumus tad, kad Tev ir slepenas zināšanas un īpašas spējas – tā nav liela māksla! Ja Viņam vienkārši bija milzīgs “garīgais kapitāls”, ar kuru brīvi pārvērst vienu matēriju otrā, tieši tad Viņa “brīnumi” ir tikai šķietami. Pasakās brīnumi dabiski iederas, jo dabiskie likumi tik un tā ir atcelti.
Taču Jēzus, saskaņā ar evaņģēliju mācību, bija tāds pats cilvēks, kā visi mēs. Un tomēr Viņā “atklājās Dieva godība”. Tas ir īstenais kristietības paradokss, noslēpums un spēks: Dieva darbi šajā pasaulē var atklāties caur pavisam parasta cilvēka dzīvi!

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 2. nodaļa, 1. līdz 11. pants.

Vairāk par Jēzus zīmēm Jāņa evaņģēlijā var noklausīties un noskatīties šeit:

soundcloud.com/rigas-lutera-draudze/sets/septinaszimes

www.youtube.com/playlist?list=PLI…UCOUua05GbbIxCAmK

Print Friendly
Lasīt tālāk