17.02.2018., L.Rozentāls, Ps 98:4-6, Jņ 1, Rom 1:15-17, “Luters. Pagrieziens”

Pastāsti citiem

Luters bija viduslaiku cilvēks. Viņš nebija jaunās, modernās domāšanas pārstāvis. Viņš bija vecā rauga, ticēja velniem un dēmoniem. Bet varbūt tieši vecā rauga cilvēks, vecajā realitātē dzīvojis cilvēks, kurš piedzīvojis lielas sāpes un vilšanās, ciešanas un bēdas par ticību un ticības praksēm, kas vairs ne tikai nespēja atbildēt uz viņa jautājumiem, bet centās apturēt un nobloķēt viņa Dieva meklējumus, tieši tāds cilvēks un cilvēki, kuri nezina vēl risinājumus, bet skaudrāk par skaudru apzinās trūkumus, var kristietību atjaunot.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījumi no psalmu grāmatas, Jāņa evaņģēlija un Pāvila vēstules romiešiem.

Print Friendly
Lasīt tālāk