17.07.2014., I.Paičs, Lk.16:1-9, “Ceļš ir svarīgāks par mērķi”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Lūkas evaņģēlijs, 16. nodaļa, 1. līdz 9. pants.

Jēzus līdzības tēlaini apraksta, kādā veidā izpaužas Dieva valdīšana pasaulē. Tas nenotiek caur varmācību, piespiešanu vai brutālu spēku. Dievs darbojas un valda savādāk nekā mēs to varētu gaidīt, tāpēc mums dažkārt ir tik grūti Dieva valdīšanu pasaulē ieraudzīt.

Dieva valdīšana nenostāda mūsu dzīves centrā kādu konkrētu, Dieva iepriekš izvēlētu mērķi, kuru mums par katru cenu jāuzmin un jāsasniedz. Dievu interesē pats mūsu dzīves process – veids, kā mēs dzīvojam, nevis ko tieši mēs darām. Tas ir tāpēc, ka Dieva valdīšanas centrā ir attiecības – mīlestības un piedošanas pilnas attiecības. Dieva mērķis ir dzīvība un kopība – lai mēs dzīvotu un justos laimīgi. Ja mēs viens pret otru esam godīgi, atklāti un žēlsirdīgi – tāpat, kā Dievs pret mums – tad mēs esam daļa no Dieva valstības jau tagad. Jo tieši tāda ir Dieva valdīšana mūsu sirdīs un dzīvēs.

Print Friendly
Lasīt tālāk