17.09.2015., L.Rozentāls, 1Moz 3:1-15, “Ko izvēlēties? Labo vai ļauno? Bet varbūt…”

Pastāsti citiem

Pašās Bībeles pirmajās lappusēs mēs atrodam stāstu par grēkā krišanu. Cilvēku spēja un vēlme atšķirt labu no ļauna un ar šo spēju un vēlmi “gāzt kalnus” ir labi pazīstama. Ja tā būtu, ka novelkot robežu starp labo un ļauno, melno un balto, pareizo un nepareizo, garīgo un negarīgo, mūsējiem un jūsējiem, šī pasaule kļūtu labāka, taisnīgākā, mīlošāka, gaišāka, droši vien šis arī būtu pēdējais stāsts Bībelē. Taču tā nav. Mūsu esības centru neveido izvēles par labo un ļauno. Pirmā, kas šo izvēli pārspēj, ir svētība. Mēs esam laimīgi nevis tad, kad beidzot esam uzvarējuši ļauno, bet tad, kad mūsu dzīvē sajūtam svētību, vai ne? Un kļūstam brīvi no iekšējās prasības nepārtraukti izdarīt šīs izvēles. Jo tur, kur mēs nevis meklējam ļauno, ko apkarot, vai mēģināt izsist ļaunajam cauri labo, bet gan meklējam ikviena un visu cilvēka vērtību un cieņu, arī to, kas darījuši ļaunu, tur sākas ceļš arī pretī mūsu patiesajai cieņai un vērtībai.
Jo no Ēdenes dārza spīd kāda gaisma, kas mūs ved taipus labā un ļauna izvēles kokam. Kāda tā ir – par to šajā sprediķī! Katra, kurš negrib palikt Bībeles pirmajās lappusēs…

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: 1. Mozus grāmata, 3. nodaļa, 1. līdz 15. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk