17.11.2013., K.Simanovičs, Mt.13:24-30, “Lai aug Latvija!”

Pastāsti citiem

Nav lielāka posta, vismaz sociālā ziņā noteikti ne, ja valstī iestājas anarhija. Tās pretstats ir monarhija jeb vienvaldība, kas ilgtermiņā arī nes postu. Tādēļ līdzsvarotākais varas modelis, kā rāda vēsture, ir demokrātija, kam, izrādās, ir sava cena, turklāt ekonomiski izmērāma. Taču atcerēsimies, ka mierīgai kopdzīvei ne mazāk svarīga par ekonomisko labklājību ir arī garīgā attīstība.
„Dažādiem, atšķirīgiem cilvēkiem dzīvot kopā miera, sadarbības un savstarpējas cieņas pilnās attiecībās nav pašsaprotami. Tas nav dabiski un intuitīvi. Mežonīgie izdzīvošanas instinkti un dabiskais slinkums gribētu vērtēt, šķirot, sevi paaugstināt, meklēt un atrast ļaunuma sakni, to izravēt un izmest no sava vidus, lai nemaitā ideoloģisko tīrību. Taču Dievs saka: ļaujiet abiem augt kopā. Jo labības lauka spēks nav nezāļu trūkumā, bet gan katrā atsevišķajā vārpā – tās briedumā, tās lielumā. Šajā ziņā Dieva valstība līdzinās demokrātijai – tā ir sevis pārvarēšanas disciplīna.

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Mateja evaņģēlijs, 13. nodaļa, 24. līdz 30. panti.

Print Friendly
Lasīt tālāk