17.12.2016., K.Simanovičs, Flp 4:4-7, “Priecāties un neraizēties”

Pastāsti citiem

“Pāvila pamudinājums filipiešiem priecāties un neraizēties ir nevis viņa neziņas un apmulsuma rezultāts, tāds tukšs ieteikums saņemties, bet drīzāk – aicinājums baudīt savas izmainītās, atpestītās dzīves augļus: “Jā, priecājieties! Dariet to, jo jūs taču jau esat piedzīvojuši un pārliecinājušies, ka Kungs ir tuvu. Un neesiet noraizējušies, jo kurš gan labāk par jums zina, ka mēs ikviens varam paļauties uz Dieva mīlošo klātbūtni – tā mūs apņem un piepilda; tajā mēs atrodam savu vienotību; tā māca mūs būt pateicīgiem un ļauj praktizēt pieticību; pateicoties mieram, ko sniedz Dieva mīlošās klātbūtnes apzināšanās, mūsos ir prieks un paļāvība.””

Mācītājs: Kaspars Simanovičs
Lasījums: Pāvila vēstule filipiešiem, 4. nodaļa, 4. līdz 7. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk