18.06.2016., I.Paičs, Mih 6:6-8, “Kā saņemt Dieva svētību?”

Pastāsti citiem

- Tu gribi zināt, kas jādara, lai tu būtu laimīgs? Tuvojies Dievam! Dieva tuvuma pasaule iegūst savu skaidrību un rāmumu. Tur, kur mājo Dievs, ir gaisma un līksmība. Tur dvēseles ir vieglas un dzīve patīkama. Vai arī tu gribi tādu dzīvi, kura pasauli redz pozitīvi un spēj tajā ienest svētību, nevis bailes un rūgtumu? Tad tuvojies Dievam! Jo tuvāk tu Viņam būsi, jo vairāk mainīsies tava dzīve.
- Bet kā lai es tuvojos? Kas man jādara? Vai man jāveic kādi rituāli vai jāziedo kaut kas šim mērķim?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: pravieša Mihas grāmatas 6. nodaļa, 6. līdz 8 pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk