18.08.2016., I.Paičs, Jņ 4:27-34, “Jēzus ir tālu priekšā Savai Baznīcai”

Pastāsti citiem

Jēzus ir tālu priekšā Savai Baznīcai daudzos ētiskos un praktiskos jautājumos. Baznīca cauri gadsimtiem ir centusies apgūt to pilnību, kas Kristū ir dāvināta, bet reizēm tas ir slikti izdevies. Jo vieglāk ir pārveidot Kristu pēc sava tēla un līdzības, nekā pārveidot sevi pēc Kristus parauga. Vieglāk ir kristietībā ienest pagānisko, primitīvo izpratni par Dieva un cilvēku attiecībām, padarīt Kristu par jaunu Mozu un centrā nolikt ētiku, baušļus un morāli, nekā satvert evaņģēliju, kas nozīmē pilnīgi jaunu domāšanu par Dievu un cilvēka dzīvi. Evaņģēlijs satriec mūsu pieņēmumus un robežas, tas atceļ veco derību (nevis Bībeles grāmatas, bet veco attiecību ar Dievu veidošanas modeli) un iedibina jaunu – balstītu uzticībā un mīlestībā.
Mēs visi esam mācekļi. Un skumji, ka vēl pēc diviem tūkstošiem gadu, kad lielākā daļa pasaules ir sākusi saprast, ka cilvēks ir cilvēks – vienalga, kāds būtu tā veidols un dzimums, tieši Kristus mācekļi turpina pie sevis domāt: “Ko Viņš tur sarunājas ar sievieti?”

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 4. nodaļa, 27. līdz 34. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk