18.10.2015., I.Paičs, Ef 5:15-21, “Ar pateicību par visu”

Pastāsti citiem

Kad apkārt dzird par postu un smagām problēmām, cilvēki viegli zaudē “savaldību” un veselo saprātu, ļaujoties dažāda veida histērijām. Viņi vairs neredz kopskatu un pazaudē modrību iepretī savas dzīves lielajiem jautājumiem un aicinājumiem. Ja mūsu garīgums ir pārliecinošs tikai “uz papīra” vai atsevišķu “runu” laikā, bet, sastopoties ar reālām grūtībām un jautājumiem, tūdaļ pazūd, dodot vietu vecajām, sen pazīstamajām pasaules uztveres shēmām (agresija dabiski mudina atbildēt ar agresiju) – ko gan tāds garīgums ir vērts?
Jēzus neteica: sekojiet man, kamēr jums tas ir izdevīgi. Tāpēc Pāvils saka: nekļūstiet nelgas, palieciet konsekventi uz Kristus norādītā ceļa. Dienas ir grūtas? Jā! Bet tieši tāpēc ir vēl jo vairāk jājautā: ko šajā brīdī dzīve sagaida no manis? Kas man, kā Kristus māceklim būtu jādara?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Pāvila vēstule efeziešiem, 5. nodaļa, 15. līdz 21. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk