19.03.2015., L.Rozentāls, 1Moz 8:15-22, “Iestrēguši attīstībā. Reliģijas ir lielākais pārmaiņu dzinējspēks”

Pastāsti citiem

Iestrēguši attīstībā. Reliģijas ir lielākais pārmaiņu dzinējspēks.

Kad esi sasniedzis sava Dieva priekšstata galu un tavs pasaku Dievs ir miris, ej tālāk. Nepaliec stāvam uz vietas. Neskaties atpakaļ kā Lata sieva. Neskaties pagājībā. Nepaliec par sālstabu, kas lūkojas uz pasakaino garīgās pagātnes zemi. Izraujies kā israēlieši izrāvās no Ēģiptes verdzības. Tas ir labi, ka pasaku Dievs ir miris. Viņam ir jāmirst. Viņš ir miris. Tev viņš ir miris un tagad nemeklē vairs Dievu ārpusē. Neatmet savu kritisko prātu. Tavs prāts ir vērtīga dāvana, turi to godā. Dodies tuksnesī, ej dziļumos. Jo, kur tad citur tu vari Dievu meklēt, ja viņš vairs nav atrodams tur ārā, pasaulē vai vēl tālāk, taipus pasaules. Ej mistiķu ceļu! Kurš iet šo ceļu, iegremdējas neredzamā Dieva aplaimojošajā realitātē, kas atveras paša dvēseles pamatu pamatos.
Jo arī Noā atstāja vienu Dievu un devās ceļā cauri plūdiem (bēdām, sērām, tuksnesim, krīzei – arī garīgai), līdz sasniedza zemi, kurā Viņam atklājās pavisam citāds Dievs. Noa to izdarīja. Un arī mēs varam.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: 1. Mozus grāmata, 8. nodaļa, 15. līdz 22. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk