19.05.2018., L.Rozentāls, Apd 2:1-12, “Svētā Gara svētki”

Pastāsti citiem

Gara izliešanās pieredzi pavada daudzveidīgi fenomeni. Iepriekš gļēvie apustuļi vairs nebaidās runāt par Jēzu publiski. Notiek brīnumi un zīmes. Parādās tādas retas parādības kā pravietiskie redzējumi un spēja ieskatīties cilvēku sirds dziļumos. Bagātie spontāni sāk dalīties savā pārpilnībā ar trūcīgajiem, lai nevienam vairs nekā netrūktu. Citiem vārdiem, Gars visu to, kas ir Jēzū, pārnes uz kopienu, kas tic Augšāmceltajam. Šīs Gara dāvanas un izpausmes arī kļūst par to, kas veido šo jauno kopienu, kuru mēs tagad saucam par draudzi un baznīcu.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Apustuļu darbu grāmata, 2. nodaļa, 1. līdz 12. pants.

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu! www.paypal.me/luteradraudze

Print Friendly
Lasīt tālāk