19.06.2014, I.Paičs, Soģ 20, „Un cilvēks radīja Dievu pēc sava tēla un līdzības”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Vecās Derības Soģu grāmatas 20. nodaļa.

Cik grūti šajā pasaulē runāt par Dievu! Cik bieži mūsu izpratne par Dievu daudz vairāk pasaka par mums nekā par Viņu! Un cik grūts ceļš ejams līdz patiesai izpratnei!
Vecās Derības cilvēki Dievu redz dažādi, tajā ir daudz baisu stāstu par to, kā cilvēki, pildot Dieva gribu un kaismīgi cīnīdamies ar ļaunumu, nodara neiedomājamu postu. Vecajā Derībā šie stāsti par kariem un asinsizliešanām lasāmi tādēļ, lai mēs mācītos saskatīt, cik ļoti grūti ir atšķirt Dieva balsi no savām vēlmēm.
Kristietis nav cilvēks, kurš tic Dievam – tādu cilvēku ir pilna pasaule! Kristietis ir cilvēks, kurš atradis atslēgu, ar kuru atšķirt brīdi, kad viņš Dieva vārdā un šķietami Dieva mudināts grib īstenot savas ambīcijas un iegribas, no brīža, kad patiešām tiek Dieva aicināts un uzrunāts. Šī atslēga ir Trīsvienība – pārliecība, ka Tēvs un Dēls ir viens. Kristietim būt nozīmē par Dievu domāt caur Kristu – ticēt, ka Kristus ir tāds, kāds ir Dievs – un liecināt patiesību par to, ka Dievs ir tik ļoti citāds nekā par Viņu mēdz runāt pat ļoti svēti teksti.

Print Friendly
Lasīt tālāk