19.07.2015., L.Rozentāls, Mk 6:30-34, 53-56, “Kā nonākt pie miera?”

Pastāsti citiem

Daudzi no mums vēlas mieru, vēlas beidzot nonākt – evaņģēlija vārdiem runājot – kādā nomaļā vietā sevī un mazliet atpūsties, taču nespēj to atļauties, nespēj sev to atļaut. Jēzus – neskatoties uz visu, kas Viņam būtu jādara – to spēj. Jo Viņa dzīve ir līdzsvarā starp darīt un būt, stāvēt un iet, nomodu un miegu, vientulību un kopību, satuvināšanos un attālināšanos, runāšanu un klusēšanu, došanu un ņemšanu. Viņa dzīvē mēs jūtam šo ritmu un svārstu, kas dzīvi dara lielu un nozīmīgu un – iespējams – lielākais posts dzīvei rodas tad, kad mēs mākslīgi un ārēji šo ritumu izjaucam un šo svārstu apturam un cenšamies kādā tā svārstību punktā apstādināt, pieturēt, taču ar to mēs apturam visu dzīvi, tās enerģiju un plūsmu.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Marka evaņģēlija 6. nodaļas 30. līdz 34. un 53. līdz 56. panti.

Print Friendly
Lasīt tālāk